महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.वेबसाईट वरती विविध लेखकांचे ५४ हुन अधिक विषयांवर २७५०+ लेख आहेत.वाचा, शेअर करा आणि महाराष्ट्राचे सोनेरी वैभव जगाला दाखवा. Total Website Views: 84,49,583

खांदेरीचा रणसंग्राम सर्व भाग

By Discover Maharashtra Views: 4370 2 Min Read

खांदेरीचा रणसंग्राम सर्व भाग – खांदेरीचा रणसंग्राम –

(खांदेरीचा रणसंग्राम सर्व भाग – खांदेरीचा रणसंग्राम वाचण्यासाठी शिर्षकावरती क्लिक करा)

खांदेरीचा रणसंग्राम कसा घडला. समकालीन साधनं आणि त्यांचं काहीसं केलेलं नाट्यमय वर्णन अश्या स्वरूपात हे लेखन असेल. श्री गजानन मेहंदळे सरांनी ह्याआधीच त्यांच्या शिवछत्रपतीचे आरमार ह्या पुस्तकात ह्या घटनेचा पूर्ण उदापोह केला आहे. English record ही घटना पूर्णपणे उलगडवून सांगतात. History of maratha navy मध्ये आरमार ही रचना नीटपणे समजावून सांगितली आहे. तरी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करून बघितला आहे. तर लवकरच संपूर्ण लेखमालिका सादर करू.

भाग ०१ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०२ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०३ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०४ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०५ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०६ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०७ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०८ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ०९ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १० – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग ११ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १२ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १३ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १४ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १५ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १६ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १७ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १८ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग १९ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग २० – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग २१ – खांदेरीचा रणसंग्राम
भाग २२ – खांदेरीचा रणसंग्राम

 

महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

Leave a comment