आम्हास देणगी द्या – Donate Us

नमस्कार,

आशा आहे आपण आमच्या वेबसाईट चा लाभ घेत आहात. महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे. पण यासाठी फक्त एक वेब अड्रेस उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही तर ही वेबसाईट यशस्वीरीत्या चालवण्यासाठी सर्व्हर मॅनेजमेंट, वेब होस्टिंग, वेब डेवलपमेंट व इतर गोष्टी लागतात . ज्याला पैसे लागतात; आमच्या कडून तर शक्य तेवढे प्रयत्न होत आहेत , पण ते पुरेसे नाहीत . जर शक्य झाले तर आपण आम्हास थोडी फार मदत करू शकता.
(आपण 50 पासून हवी तेवढी रक्कम जमा करून शकता ).

प्रत्येक मदत ही मैत्री करता अनमोल आहे. काम पुढे नेण्यासाठी लागणारी उर्जा व उत्साह त्यातूनच मिळतो.