शिवराई

आशुतोष पाटिल लिखित “स्वराज्याचे_चलन” एक सिरीज. प्रत्येक भागात एक शिवराई दाखवण्यात येणार आहे.
Buy स्वराज्याचे चलन Book Click Here

 • Photo of शिवराई भाग ३०

  शिवराई भाग ३०

  शिवराई भाग ३० मित्रांनो, आणि हि या सिरीज मधली शेवटची शिवराई ! मागील बाजूवर ‘छत्र’ च्या नंतर फुल असलेली शिवराई. या शिवराई नाण्याच्या पुढील

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २९

  शिवराई भाग २९

  शिवराई भाग २९ मित्रांनो, ‘छ’ आणि ‘त्र’ मधील फुलाचे ३ प्रकार पाहिल्यानंतर आज आपण पाहूया ‘छत्र’ या शब्दाच्या वर असले

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २८

  शिवराई भाग २८

  शिवराई भाग २८ मित्रांनो, आज छ आणि त्र मधे फुल असलेल्या शिवराई चा तिसरा आणि शेवटचा दिवस. आज च्या शिवराई वर असलेले फुल जरा वेगळे वाटते, ते काहीसे तलवारी

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २७

  शिवराई भाग २७

  शिवराई भाग २७ मित्रांनो, ‘छ’ आणि ‘त्र’ मधील फुल असलेल्या शिवराई चा आज सादर आहे प्रकार दुसरा. या फुलाला फक्त दोन पाकळ्या दिसतात

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २६

  शिवराई भाग २६

  शिवराई भाग २६ मित्रांनो, आजचे फुल ‘छ’ आणि ‘त्र’ च्या मध्ये. ‘छ’ आणि ‘त्र’ च्या मधील फुलाचे ३ विविध प्र

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २५

  शिवराई भाग २५

  शिवराई भाग २५ मित्रांनो, आपण शिवराई वरील विविध प्रकारचे असलेले ‘फुल’ चिन्ह मागील ५ दिवसापासून पाहत आहोत. काल ‘छ’ अक्षराआधी असल

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २४

  शिवराई भाग २४

  शिवराई भाग २४ मित्रांनो, काल ‘राजा’ शब्दाच्या नंतर पाहिलेल्या नाण्यावर असलेल्या फुलाचे आणखीही प्रकार नजरेस आलेले आहेत, ते माझ्या संग्रही ह

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २३

  शिवराई भाग २३

  शिवराई भाग २३ मित्रांनो, काल श्री च्या नंतर असलेले उलटे फुल पाहिल्यानंतर आज आपण पाहुया ‘राजा’ नंतर असलेले फुल. अतिशय सुंदर आणि ठळक असे फुल

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २२

  शिवराई भाग २२

  शिवराई भाग २२ आज पाहुयात ‘श्री च्या नंतर असलेले फुल’ ! या नाण्यावर श्री नंतर असलेल्या चिन्हास फुल म्हणावे कि पान कळत नाही पण असेच एक प्रका

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २१

  शिवराई भाग २१

  शिवराई भाग २१ शिवराई वर विविध शेकडो चिन्ह आणि विविध प्रकारचे बिंदू येतात आणि आपल्याकडे आता #स्वराज्याचे_चलन च्या #30ShivraiOn30Days या सिरीज मध्ये दिव

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग २०

  शिवराई भाग २०

  शिवराई भाग २० आज ३ शिवराई पाहुया मागील ९ दिवस आपण विविध सन अंकित असलेल्या शिवराई पहिल्या. १२३०, १२३१, १२३२, १२३३, १२३४, १२३९ आणि १२४०. या नाण्यांचे उप

  Read More »
 • Photo of शिवराई भाग १९

  शिवराई भाग १९

  शिवराई भाग १९ १२३९ च्या नंतरची मिळणारी शिवराई आहे १२४० अंकित शिवराई. या शिवराई वर श्री नंतर १२४० अंकित केलेले असते. पण सादर नाण्यावर १२४० आधी श्री न द

  Read More »
Back to top button
Close