श्रीकांत उमरीकर

Latest श्रीकांत उमरीकर Articles

इंग्रज सैन्याधिकार्‍याची देखणी कबर…

इंग्रज सैन्याधिकार्‍याची देखणी कबर... छत्रपती संभाजीनगरहून वेरूळला जाताना पडेगाव लागते. इथल्या सैन्य…

2 Min Read

वेळापुरची अप्रतिम हर गौरी मुर्ती

वेळापुरची अप्रतिम हर गौरी मुर्ती (शिवपार्वती) - शिवाची पूजा मुर्ती रूपात कुठेच…

2 Min Read

राम कृष्णाच्या जूळ्या मूर्ती

राम कृष्णाच्या जूळ्या मूर्ती - विष्णुच्या अवतार रूपातील नृसिंह मंदिरं प्राचीन काळातली…

2 Min Read

अंजली मुद्रेतील केवल शिव

अंजली मुद्रेतील केवल शिव - औंढा (ता. औंढा जि. हिंगोली) येथील नागनाथ…

1 Min Read

घोड्याच्या पायदळी शिक्षा

घोड्याच्या पायदळी शिक्षा - गोकुळेश्वर मंदिर चारठाणा (ता. जिंतुर जि. परभणी) येथील…

1 Min Read

दूर्मिळ वामन दामोदर विष्णुमूर्ती

दूर्मिळ वामन दामोदर विष्णुमूर्ती - पैठण (ता. पैठण जि. औरंगाबाद) येथील धूंडीनाथ…

2 Min Read

महिषासुर मर्दिनी, निलंगा

महिषासुर मर्दिनी, निलंगा - निळकंठेश्वर मंदिर (निलंगा, जि. लातुर) मंदिराच्या मंडोवरावरील देवकोष्टकात…

2 Min Read

तहान देवता, पैठण

तहान देवता, पैठण - पैठण (ता. पैठण जि. औरंगाबाद) येथील ज्ञानेश्वर उद्यानात…

2 Min Read

नृत्यमग्न शिव

नृत्यमग्न शिव - वेरूळला (ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद) लेणी क्र.१३ ते २९…

2 Min Read

लोभस बाळं व सप्तमातृका

लोभस बाळं व सप्तमातृका - वेरूळ (ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद) मधील कैलास…

2 Min Read

द्वारपाल | सिद्धेश्वर मंदिर, वालूर

द्वारपाल | सिद्धेश्वर मंदिर, वालूर - वालूर (ता. सेलु, जि. परभणी) हे…

2 Min Read

विष्णुची शक्ती रूपे, सरस्वती

विष्णुची शक्ती रूपे, सरस्वती - अन्वा (ता. भोकरदन, जि. जालना) येथील मंदिरावर…

3 Min Read