मोडीची गोडी – भाग ९ – बाराखडी ष ते ज्ञ

By Discover Maharashtra Views: 3529 0 Min Read

मोडीची गोडी – भाग ९ – बाराखडी ष ते ज्ञ

आज आपण ष ते ज्ञ ही अक्षरे पाहणार आहोत. मोडी सोपी नक्की आहे पण त्या साठी भरपूर सराव करायला हवा. चला तर मग मोडी लिपीचा अभ्यास सुरु करू..

आमचा ईमेल ID : [email protected]

आपले अभिप्राय, सूचना तसेच शंका इथे विचारू शकता. आपण केलेला सराव तपासण्यासाठी फोटो काढून आम्हाला mail देखील करू शकता.

धन्यवाद.

Leave a comment