मोडीची गोडी – भाग ७ – बाराखडी प ते म

By Discover Maharashtra Views: 3559 0 Min Read

मोडीची गोडी – भाग ७ – बाराखडी प ते म

आज आपण प ते म ही अक्षरे पाहणार आहोत. मोडी सोपी नक्की आहे पण त्या साठी भरपूर सराव करायला हवा. चला तर मग मोडी लिपीचा अभ्यास सुरु करू..

आमचा ईमेल ID : [email protected]

आपले अभिप्राय, सूचना तसेच शंका इथे विचारू शकता. आपण केलेला सराव तपासण्यासाठी फोटो काढून आम्हाला mail देखील करू शकता.

धन्यवाद

Leave a comment