मराठी साहित्यिकांची यादी टोपणनावानुसार

Discover Maharashtra 1

टोपणनावानुसार मराठी साहित्यिकांची यादी

मराठीतील काही साहित्यिकांची यादी पुढीलप्रमाणे (अजून नवीन नावे अपडेट करत आहोत)

अरुण टिकेकर : (टिचकीबहाद्दर); (दस्तुरखुद्द)
अशोक जैन : (कलंदर)
अशोक रानडे (दक्षकर्ण)
आत्माराम शेट्ये : (शेषन कार्तिक)
आनंद बालाजी देशपांडे (आकाशानंद)
आनंद साधले : (दमयंती सरपटवार)
आनंदीबाई कर्वे : (बाया कर्वे)
कृष्ण गंगाधर दीक्षित : (संजीव)
कृष्णाजी अनंत एकबोटे (सहकरी कृष्ण)
कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण : (किरात; काळदंड; सारथी) (काव्यलेखनासाठी किरात आणि भ्रमर)
कृ.श्री. अर्जुनवाडकर (पंतोजी)
केशव नारायण देव : (पतितपावनदास)
डॉ.कैलास रायभान दौंड (कैलास दौंड)
गंगाधर कुलकर्णी (रसगंगाधर)
गंगाधर बाळकृष्ण देशपांडे : (गंगाधरराव देशपांडे)
गणेश दामोदर सावरकर : (बाबाराव सावरकर) (दुर्गातनय)
गणेश वामन गोगटे : (लीला)
गणेश विठ्ठल कुलकर्णी (कुंभोजकर) : (व्यतिपात)
ग.दि. माडगुळकर (गदिमा)
गोपाळ गोविंद मुजुमदार : (साधुदास)
गोपाळ नरहर नातू : लोककवी (मनमोहन); मीनाक्षी दादरकर
गोपाळ हरी देशमुख : (लोकहितवादी; एक ब्राह्मण)
चंद्रकांत सखाराम चव्हाण : (बाबूराव अर्नाळकर)
चं.वि.बावडेकर : (आलमगीर)
चिंतामण रामचंद्र टिकेकर – अरुण टिकेकर यांचे वडील : (दूत)
जयवंत दळवी : (ठणठणपाळ)
तुकारामतात्या पडवळ : (एक हिंदू)
तुळसी परब : ओज पर्व
दगडू मारुती पवार : कथालेखक (जागल्या)
दत्ता टोळ : (अमरेंद्र दत्त)
दत्तात्रेय रामचंद्र् कुलकर्णी : (श्रीपंत महाराज बाळेकुंद्रीकर)
दामोदर माधव कुळकर्णी : (माधवसुत)
डॉ. दामोदर विष्णू नेने : (दादूमिया)
दासोपंत दिगंबर देशपांडे : (दासोपंत)
दिनकर शंकरराव जवळकर : (आग्यावेताळ)
देवदत्त टिळक : (लक्ष्मीनंदन)
द्वारकानाथ माधव पितळे : (नाथमाधव)
द्वारकाबाई हिवरगांवकर/मनोरमा श्रीधर रानडे : (गोपिकातनया)
धनंजय चिंचॊलीकर : (बब्रूवान रुद्रकंठावार)
न.र. फाटक : (अंतर्भेदी), (करिष्मा), (फरिश्ता) आणि (सत्यान्वेषी)
नरसिंह चिंतामण केळकर : (अनामिक; आत्‍मानंद)
नागावकर : (गंधर्व)
नागेश गणेश नवरे : (नागेश)
नारायण गजानन आठवले : (राजा ठकार)
नागोराव गोविंद साठे : (ब्रह्मानंदाश्रम स्वामी)
नारायण जोशी : (साखरेबुवा; नानामहाराज साखरे)
नारायण दामोदर सावरकर : (जातिहृदय)
नारायण विनायक कुलकर्णी : गोविंदसुत (की विनायकसुत?)
परशराम गोविंद चिंचाळकर : गोविंदसुत
प.स. देसाई (सौ.जानकीबाई देसाई) : (सदाराम)
पांडुरंग सदाशिव साने : (साने गुरुजी)
पांडुरंग ज्ञानेश्वर कुळकर्णी : (पांडुरंग शर्मा)
पुरुषोत्तम धाक्रस (फडकरी)
पृथ्वीगीर हरिगीर गोस्वामी : पृथ्वीगीर हरिगीर
प्रल्हाद केशव अत्रे (केशवकुमार)
प्र.न. जोशी : (पुष्पदंत)
प्रभाकर जनार्दन दातार : शाहीर (प्रभाकर)
प्रभाकर नारायं पाध्ये : (भाऊ पाध्ये)
प्रवीण टोकेकर : (ब्रिटिश नंदी)
बळवंत जनार्दन करंदीकर : (रमाकांत)
बा.सी. मर्ढेकर : (मकरंद)
बाळकृष्ण अनंत भिडे : (बी)
बाळूताई खरे/मालती बेडेकर : (विभावरी शिरूरकर)
ब्रह्माजीपंत ब्रह्मानंद नाझरीकर : (श्रीधर)
भागवत वना नेमाडे : (भालचंद्र नेमाडे)
भा.रा. भागवत : (संप्रस्त)
मनोरमा श्रीधर रानडे/द्वारकाबाई हिवरगांवकर : (गोपिकातनया)
महादेव नारायण जोशी : (माधवराव जोशी)
महादेव मल्हार जोशी : (स्वामी सच्चिदानंद)
मा.गो. वैद्य : (नीरद)
महादेव आसाराम घाटेवाळ : (माधव परदेशी)
माधव दादाजी मोडक : (बंधु माधव)
मालतीबाई बेडेकर/बाळूताई खरे : (विभावरी शिरूरकर)
मीनप्पा व्यंकटेश केलवाड : गोविंदशर्मा
मुक्ताबाई दीक्षित : (कृष्णाबाई)
मुक्ता विठ्ठल कुलकर्णी : (मुक्ताबाई)
मेहबूब पठाण : (अमर शेख)
मो.ग. रांगणेकर : (धुंडिराज)
रघुनाथ चंदावरकर : (रघुनाथ पंडित)
रविन थत्ते : (रविन मायदेव थत्ते)
रामकृष्ण माधव चोणकर : (हरी माधव समर्थ)
राम गणेश गडकरी : (बाळकराम)
रामचंद्र चितळकर : (सी रामचंद्र)
रामचंद्र जोशी : (साखरेबाबा)
रामचंद्र विनायक कुलकर्णी : (आनंदघनराम)
रामचंद्र विनायक टिकेकर – अरुण टिकेकर यांचे आजोबा : (धनुर्धारी)
रामजी गणोजी चौगुले : (रामजी गणोजी)
रा.श्री. जोग : (निशिगंध)
लक्ष्मीकांत तांबोळी : (लता जिंतूरकर)
लक्ष्मीकांत शांताराम कुडाळकर (लक्ष्मीकांत-प्यारेलालमधील पहिला) : (के.लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत)
लीला भागवत : (भानुदास रोहेकर)
वा.रा.कांत : (कांत)
विठ्ठल वामन हडप : (केयूरक)
विनायक गजानन कानिटकर : (रा. म. शास्त्री, ग्यानबा)
विनायक नरहरी भावे : (विनोबा)
वि.ल. बर्वे : (आनंद)

क्रमश

Previous articleमहाराष्ट्रातील भाषा
Next articleकुणकेश्वर किनारा
महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here