शासन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी समितीला थेट पैसे देते का ?

#दुर्गसंवर्धन – शासन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी समितीला थेट पैसे देते का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here