Download Marathi pdf Book

Marathi pdf book free Download

जर कोणाला पुढील पैकी कोणती ऐतिहासिक पुस्तके PDF स्वरुपात हवी असतील तर दिलेल्या लिंक वर जाऊन प्राप्त करावीत.

ऐतिहासिक पुस्तके PDF स्वरुपात हवी असतील तर येथे क्लिक करून प्राप्त करावीत.

संपूर्ण ज्ञानेश्वरी PDF स्वरूपात हवी असतील तर येथे क्लिक करून प्राप्त करावी.

भाग १ Download Here 

   1. अफझलखानाचा वध
   2. अशोक आणि मौर्यांचा ऱ्हास
   3. आज्ञापत्र
   4. आसे होते मोगल
   5. इस्ट इंडिया कंपनीचा पेशवे दरबाराशी फारशी पत्रव्यवहार
   6. उत्तरकालीन मुघल खंड दुसरा
   7. औरंगजेबाचा इतिहास
   8. क्षत्रियकुलावतंस छत्रपती शिवाजीमहाराज यांचे चरित्र
   9. क्षत्रियांचा प्राचीन इतिहास
   10. खरे जंत्री ( शिवकालीन संपूर्ण शकावली ) १६२९ ते १७२८
   11. घोरपडे घराण्याचा इतिहास
   12. छत्रपती शिवाजी महाराज
   13. तंजावरचे मराठे राजे
   14. ताराबाई आणि संभाजी १७३८ – १७६१
   15. तेरा पोवाडे   

  1. दंडनीती
  2. दिन-विशेष
  3. दिल्लीच्या शहाजहानचा इतिहास
  4. निजाम पेशवे संबंध १८ वे शतक
  5. पवनाकाठचा धोंडी
  6. पानिपतची बखर
  7. पुणे अखबार भाग १,
  8. पुणे अखबार भाग 2

भाग २ Download Here 

भाग ३ Download Here

Comments are closed.