रमेश साहेबराव जाधव

महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.वेबसाईट वरती विविध लेखकांचे ५४ हुन अधिक विषयांवर २६५०+ लेख आहेत.वाचा, शेअर करा आणि महाराष्ट्राचे सोनेरी वैभव जगाला दाखवा.
Latest रमेश साहेबराव जाधव Articles

जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस आणि छत्रपती शिवाजी महाराज

जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस आणि छत्रपती शिवाजी महाराज - शिवरायांनी केलेल्या सुरत…

3 Min Read

उंबरखिंडीचे युद्ध, २ फेब्रुवारी १६६१

उंबरखिंडीचे युद्ध, २ फेब्रुवारी १६६१ - शाहिस्तेखानाच्या मनात कोकणावर चाल करून तेथील…

2 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२५

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२५ - वढूची मावळी सांज आता…

8 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२४

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२४ - बघ्यांचा कालवाही खरोखरच 'शैतान'…

8 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२३

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२३ - झाली नसेल कधी, आम्हाला…

8 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२२

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२२ - या वेळी नुकताच नमाज…

9 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२१

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२१ - सजेचा अंमल करणारा जल्लाद…

9 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२०

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २२० - “मूँन्खोलो शायरके बच्चे!” कुलेशांचा…

11 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१९

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१९ - चांगले दहा हातांचे सुरक्षित…

8 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१८

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१८ - सांजावत आल्याने आता मावळकडेवर…

8 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१७

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१७ - आवश्यकता नव्हती तरीही जाड…

9 Min Read

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१६

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चरित्रगाथा भाग २१६ - आता डोळे सताड उघडे…

9 Min Read