इतिहासशिवराई

शिवराई भाग १२

शिवराई भाग १२

दुदांडी शिवराई साधारणतः ‘श्री/ राजा’ आणि ‘छत्र/ पति’ अशी अक्षरे येतात हे आपण पाहिले. पण या दुदांडी शिवराईंवर त्याव्यतिरीक्तही इतर वर्षासन तसेच कित्तेक विविध चिन्हही येतात. आजपासुन पुढील १० दिवस १० विविध वर्षासन असलेली दुदांडी शिवराई नाणी आपल्यासमोर सादर करत आहे.
या शिवराईंवर १२३०, १३३१,१२३२, १२३३, १२३४, १२३९, १२४० अशी विविध फसलीतील वर्षासने येतात. या नाण्यांवरील वर्षासनांहुन हि नाणी कुणाची ? या प्रश्नांची उत्तरे आपण १० दिवसांच्या नंतर पाहु, त्याआधी हि सर्व नाणी आपण पाहुयात. आज सादर आहे फसली सन १२३० अंकीत असलेली शिवराई. १२३० या सनाच्या ० चे २ प्रकार आपल्याला शिवराईवर दिसतात, पहिला म्हणजे ३ नंतर फक्त बिंदु आणि दुसरा ३ नंतर एक गोल. या नाण्यांवर हे फसली सन पुढील बाजुवरील पहिल्या ओळीतल्या ‘श्री’ या अक्षराच्या पुर्वी कींवा नंतर येते तेही प्रकार आपण पाहु, या नाण्यावर बहुदा ते श्री च्या नंतर आले आहे. या फसली सनाच्या खाली दोन दांड्या आणि त्याखाली राजा तर मागील बाजुनी छत्र पति असा मजकुर आहे. ९.५ ते १०.०० ग्राम पर्यंत या नाण्यांचे वजन असते.
फसली सन १२३० असलेल्या या नाण्याचे इसवी सनात रुपांतर काय होइल ? तुम्ही करा आणि मला कळवा….

Discover Maharashtra

महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close