Sunil Sanas vlogsशिवकालीन शस्ञे | मराठ्यांची शस्ञे | Weopons Of Maratha |

शिवकालीन शस्ञे | मराठ्यांची शस्ञे | Weopons Of Maratha |

Published Date :

शिवकालीन शस्ञे | मराठ्यांची शस्ञे | Weopons Of Maratha | –

मराठ्यांची शस्ञे,शस्ञास्ञे अन बरच काही?????
मराठा धोप तलवार,कट्यार,वाघनखे,गुप्ती,जमदाड,अडकित्ती,नाळ,चंद्रकोर तलवार,समशेर तलवार,मराठा तलवार,फिरंगी तलवार
असे बरेच मराठा शस्ञांविषयी माहीती आपण इथे देत आहोत.

Sunil Sanas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here